DUYURULAR

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

Değerlendirici Listesi

Değerlendirici Listesi

(07 Mayıs 2017 – 07 Mayıs 2019)

 

ADI SOYADI

KURUMU

TEMEL BİLİMLER

1.       

Prof.Dr.Alparslan Kadir DEVRİM

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD

2.       

Doç.Dr.Mert PEKCAN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD.

3.       

Doç. Dr. Görkem KISMALI

Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya A.D.

4.       

Doç.Dr. Okan EKİM

Ankara Üni. Veteriner Fak. Anatomi AD

5.       

Doç.Dr. Aykut Göktürk ÜNER

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Fizyoloji AD

6.       

Yrd.Doç.Dr. Duygu MUTLUAY

Mehmet Akif Ersoy Üni. Veteriner Fak. Histoloji-Embriyoloji AD

7.       

Dr. Nigar YERLİKAYA

Ankara Üni. Veteriner Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

8.       

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.

9.       

Prof.Dr.Murat YILDIRIM

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD

10.   

Prof.Dr.Tolga GÜVENÇ

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Patoloji AD

11.   

Prof.Dr.Oğuz KUL

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Patoloji AD

12.   

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji A.D

13.   

Yrd.Doç.Dr.Uğur PARIN

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD

14.   

Dr. Gözde YÜCEL TENEKECİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.

15.   

Araş.Gör. Selin COŞKAN TUNÇ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.

GIDA

16.   

Prof.Dr.Muammer GÖNCÜOĞLU

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi A.D.

17.   

Prof.Dr.Fatma Seda BİLİR ORMANCI

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi A.D.

18.   

Prof.Dr.Naim Deniz AYAZ

Kırıkkale Üniversitesi veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi A.D.

19.   

Doç.Dr.Şebnem PAMUK

Afyon Kocatepe Üniversitesi veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi A.D.

20.   

Yrd.Doç.Dr.Sadık BÜYÜKYÖRÜK

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

KLİNİK BİLİMLER

21.   

Prof.Dr.Muhterem AYDIN

Fırat Üni. Veteriner Fak. Doğum ve Jinekoloji AD.

22.   

Prof.Dr.Ergun AKÇAY

Ankara Üni. Veteriner Fak. Dölerme ve Suni Tohumlama AD.

23.   

Doç.Dr.Halit KANCA

Ankara Üni. Veteriner Fak. Doğum ve Jinekoloji AD

24.   

Doç.Dr.Cumali ÖZKAN

Yüzüncü Yıl Üni. Veteriner Fak. İç Hastalıkları AD

25.   

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Cerrahi AD

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

26.   

Doç.Dr.Zehra SELÇUK           

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

27.   

Doç.Dr.Filiz AKDAĞ

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

28.   

Doç.Dr.Yılmaz ARAL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

29.   

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Genetik A.D

ÜNİVERSİTE DIŞI

30.   

Dr. Gülay ERTÜRK

Serbest Klinik (Ankara)

31.   

Vet.Hek. Elif Arzu DEDEKARGINOĞLU

Serbest Klinik (Ankara)

32.

Vet. Hek. Ahmet BAYDIN

Serbest Klinik (Ankara)

33.

Vet.Hek. Barışhan DOĞAN

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

34.

Vet.Hek. Muhammet ARSLAN

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

35.

Vet.Hek. Emine Kübra BİLİR

Veteriner Lisansüstü Öğrenci