DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

KALİTE POLİTİKASI BEYANI

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK); kalite değerlendirme çalışmalarına ve iç kalite yönetimi sürecinin sağlıklı işlemesine büyük önem vermektedir.

Bu kapsamda;  Yönetim Kurulu’ndan bağımsız faaliyet gösteren, VAK Komitesi, Genel Kurul ve Denetim Kurulu’na iç kalite süreci hakkında görüş ve önerilerini düzenli aktaran “VEDEK İç Kalite Güvenliği Komitesi”  bulunmaktadır.

Fakültelerin değerlendirme süreçlerini takiben, ziyaret edilen kuruma “Ziyaret Sonrası Geri Bildirim” formları gönderilir ve sürecin sağlıklı ve amaca yönelik işleyip işlemediği geri bildirimlerle düzenli takip edilir.  Varsa aksaklıklar, güçlü ve zayıf yönler tespit edilip iyileştirmeler için gerekli raporlamalar ve bilgilendirmeler yapılır.

 

İç Kalite Güvenliği Komitesi’nin bildirdiği görüş ve öneriler ışığında genel kurul, yönetim kurulu veya diğer komiteler gerekli geri beslemeleri yapar, önlemleri alır, eğitimler gerçekleştirir. Dolayısıyla ulusal değerlendirme sürecinde kalitenin korunması ve arttırılması için faaliyetler sürekli olarak gerçekleştirilir.