DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

ULUSAL AKREDİTASYONA BAŞVURACAK KURUMLAR İÇİN VEDEK AKREDİTASYON SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

 

 

1. AŞAMA

· Değerlendirilme talebinde bulunan kurumun VEDEK’e Ulusal Akreditasyon için başvuru yapması. Resmi üst yazı ekinde fakülte tanıtımını içeren bilgileri (CD + Broşür) yollaması

01 – 31 Ocak

2. AŞAMA

· VEDEK tarafından başvuruların değerlendirilmesi ve değerlendirme ziyareti talebinin karara bağlanması

01 – 28 Şubat

3. AŞAMA

· Başvuru kabulü sonrası koşullu ziyaret takviminin oluşturulması, sözleşme metni, değerlendirme koşulları ve bilgilendirme formlarının değerlendirilecek kuruma gönderilmesi

· Sözleşme teyit mektubunun yollanması ve başvuru ücretinin yatırılmasını müteakip değerlendirilecek kurum ve VEDEK arasında ziyaret tarihleri ve değerlendirme aşamalarını içeren sözleşmenin imzalanması

01 – 31 Mart

4. AŞAMA

· Sözleşme sonrası 2 ay içerisinde kurum ziyaretinde bulunacak değerlendirme takımı ve raportör ile değerlendirilecek kurumdaki irtibat görevlisinin belirlenmesi

01 Nisan – 31 Mayıs

5. AŞAMA

· Ziyaret tarihinden minimum 3 ay önce fakülte Öz Değerlendirme Raporu’nun (ÖDR) tamamlanması ve VEDEK’e teslim edilmesi (Kurumun, ÖDR hazırlama faaliyetlerine mümkün olan en erken tarihte başlaması tavsiye edilir)

01 – 30 Haziran

6. AŞAMA

·Öz Değerlendirme Raporu’nun VAK komisyonu ve değerlendirme takımı tarafından değerlendirilmesi ve eksik hususların giderilmesi

1 Temmuz – 31 Ağustos

7. AŞAMA

· Kurumun, değerlendirme takımı tarafından 5 (beş) işgünü sürecek şekilde ziyareti ve sonrasında rapor taslağının (Rapor-A) oluşturulması

·  Rapor-A’nın değerlendirilen kurumun yöneticilerine ve VAK’a gönderilmesi

01 – 30 Eylül

8. AŞAMA

· Değerlendirilen kurumun (varsa) gönderdiği yeni verilerin değerlendirilmesi

·       Rapor-B’nin oluşturulması ve VAK’a gönderilmesi

01 – 31 Ekim

9. AŞAMA

·     VAK’ın Rapor-B’yi incelemesi

· VAK komisyonunda görüşülmesi ve nihai akreditasyon kararının verilmesi

01 – 30 Kasım

10.AŞAMA

· VEDEK tarafından akreditasyona ilişkin sonucun kuruma, üst makamlara ve paydaşlara aktarılması

01 – 15 Aralık