ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 
There are no translations available.

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 
There are no translations available.

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 
There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 ASSOCIATION FOR EVALUATION AND ACCREDITATION OF VETERINARY INSTITUTIONS AND PROGRAMS OF VETERINARY MEDICINE

MAIN INDICATORS OF NATIONAL ACCREDITATION

1. Veterinary education institutions (universities, faculties) to be applying for VEDEK national accreditation evaluation, should provide information within the guideline of self evaluation report including structure/facilities, competences, sections and departments, academic/administrative personel, student, clinical practices, animal species and patient profile, curriculum and education programs.

2. Undergraduate curriculum, including the programme, quality and qualification of the lecturers and their confirmity with the related speciality and departments are assumed as the most important main indicators of the report to be submitted. For national accreditation, the applicant institution should include sections of basic, preclinical, clinical, zootechny (animal husbandry) and animal nutrition and food hygiene/technology and related departments (Anatomy, Physiology, Histology, Biochemistry, Veterinary Medicine Histroy and Deontology, Pharmacology and Toxicology, Microbiology Parasitology, Pathology, Virology, Surgery, Internal Medicine, Reproduction and Artificial Insemination, Obstetrics and Gynaecology, Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Animal Health Economics and Management, Zootechny, Genetics, Biostatistics, Food Hygiene and Technology); where obligatory and selected courses should be included in the curriculum and the courses should be given by the lecturers in the related departments.

Within this context, at least 60 academicians (2/3 full-time lecturer) are expected to work in the applicant veterinary institution.

3. Applicant veterinary education institute should employ adequate number of administrative/ technical personnel in student, administrative, executive, management sections and academic affairs departments to reach the qualified service.

4. The amount of lecture halls, clinical services, field services, diagnostic- treatment units, laboratories and libraries should be in adequate number to confide educational sources and the number of registered students.

5.  Some key indicators (ratios) that should be provided in terms of educational capacity and practices in the assessment of veterinary faculties are:

Ratio 1: Number of total registered students/ Total academic personnel                  ≤ 9

Ratio 2: Number of graduates from the faculty/Total academic personnel               ≤ 3

Ratio 3: Total academic personnel/

Total administrative- other support personnel                                                   ≤ 0.7-2.4

Ratio 4: Total theoretical hours of instruction in the curriculum/

Total supervised application hours                                                                    ≤ 0.8-2.5

Ratio 5: Total hours of instruction in the curriculum/

Total hours of Food Hygiene and Technology course in the curriculum                   10-35

Ratio 6: Total number of ruminants (bovine, small ruminant, pig etc) seen in the faculty/

Number of total graduates from the faculty                                                              ≥ 1.5

Ratio 7:            Total number of equine (horse, donkey, mule etc) seen in the faculty/

Number of total graduates from the faculty                                                               ≥ 0.4

Ratio 8: Total number of avian-rabbit seen in the faculty/

Number of total graduates from the faculty                                                              ≥ 1

Ratio 9: Total number of cat-dog etc (other pet) seen in the faculty/

Number of total graduates from the faculty                                                              ≥ 20

Ratio 10: Total number of necropsies of ruminant and equine cases/

Number of total graduates from the faculty                                                              ≥ 0.3

Ratio 11: Total number of necropsies of avian-rabbit cases/

Number of total graduates from the faculty                                                              ≥ 0.5

Ratio 12: Total number of necropsies of cat-dogetc (other pet)  cases/

Number of total graduates from the faculty                                                              ≥ 0.6

 

6. In addition to calculating the ratios for the basic determinants in the accreditation, the faculties should also submit data and information on all the criteria contained in these calculations in detail and on Table basis.

For example; Theoretical and practical hours of the curriculum, the number of students in each class, the number of graduate students by years, the number and positions of academic and support staff, the types of animals seen in (intramural) and out (extramural) of the faculty should be provided.

7. All facilities, equipments and equipments, especially clinics and laboratories, should be of sufficient number and quality to perform all kinds of basic professional applications and procedures in faculties.

8. The faculties applying for national accreditation should provide the number of theoretical courses, practical courses, supervised practice hours, clinical practice hours, extramural practice hours and emergency service practice hours of the courses in their curriculum according to years in details.

9. The faculties shall, indicate in their report the number of animals in all species that are institutionalized and student-monitored, examined, treated, and hospitalized by registered records for farm animals, poultry, pet animals and other animals in a retrospective manner with good record keeing practices. The number of cases where the students in groups practice in the faculty clinics and mobile clinics should be given separately.

10. All necropsy numbers for pathological diagnostic purposes in the faculty should be presented in detail and grouped according to the animal species along with the years from past to present (eg last 4-5 years).

11. Faculties should refer to the vision, mission and strategies in general and the current financial situation and organizational structures in the self-evaluation report to be prepared. In addition, the developments in the historical process startting from the post-establishment period should also be included.

12. Faculty should report the current structure, personnel status, facilities and activities of the departments and departments.

13. In addition to the curriculum content; information regarding the internship education, graduate and doctoral programs, quality evaluation of education, international relations, student welfare and social organizations, counseling etc. in the faculty should be conveyed in the report.

14. Scientific publications and studies based on research with the involvement of the students along with research based lectures should be included within the report.

To Download Complete Document