DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

KURUM EĞİTİMİ

 

VEDEK; Ulusal değerlendirme sürecine katılmak isteyen veteriner hekimliği ile ilgili kurumlara, talep edilmesi durumunda, Eğitim Komitesi’nin koordinatörlüğünde değerlendirme ve akreditasyon sürecine yönelik kurumsal eğitim vermektedir.

Kurum eğitimleri; değerlendirilecek kurumlar için son derece bilgilendirici olmakta ve kurumun ulusal akreditasyon sürecine doğru hazırlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

VEDEK Yönetim Kurulu, VAK Komitesi ve  Eğitim Komitesi ortak organizasyonu ile sertifikalandırılan VEDEK Eğitmenleri, kurum eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

 Ayrıca VEDEK Kurum Eğitimleri, İç Kalite Güvenliği Komitesi tarafından da düzenli izlenmekte ve iyileştirmeye yönelik görüş ve öneriler, Eğitim Komitesi’ne bildirilmektedir.