ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 
There are no translations available.

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 
There are no translations available.

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 
There are no translations available.

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

BAĞLANTILAR

There are no translations available.

 

YÖK  èYükseköğretim Kurulu, Türkiye

YÖDEK è Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, Türkiye

Yükseköğretim Kalite Kurulu Birimi

MYK / Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Daire Başkanlığı

KalDer è Türkiye Kalite Derneği, Türkiye

EAEVE / AEEV è European Association of Establishments for Veterinary Education
                              Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire

AVMA è American Veterinary Medical Association

OIE  è World Organisation for Animal Health

FVE è Federation of Veterinarians of Europe

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 

TVHB è Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Veteriner Hekimler Derneği

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ

Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Istanbul

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya

Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Urfa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aydın

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, KKTC

 

MÜDEK è Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

FEDEK è Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil  ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

MİAK è Mimarlık Akreditasyon Kurulu

EPDAD è Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

HEPDAK è Hemşirelik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 

TEBDAD / UTEAK è Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği