DUYURULAR

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

BAĞLANTILAR

 

YÖK  èYükseköğretim Kurulu, Türkiye

YÖDEK è Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, Türkiye

Yükseköğretim Kalite Kurulu Birimi

MYK / Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Daire Başkanlığı

KalDer è Türkiye Kalite Derneği, Türkiye

EAEVE / AEEV è European Association of Establishments for Veterinary Education
                              Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire

AVMA è American Veterinary Medical Association

OIE  è World Organisation for Animal Health

FVE è Federation of Veterinarians of Europe

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 

TVHB è Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Veteriner Hekimler Derneği

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ

Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Istanbul

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya

Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Urfa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aydın

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, KKTC

 

MÜDEK è Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

FEDEK è Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil  ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

MİAK è Mimarlık Akreditasyon Kurulu

EPDAD è Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

HEPDAK è Hemşirelik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 

TEBDAD / UTEAK è Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği