ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 
There are no translations available.

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 
There are no translations available.

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 
There are no translations available.

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

VAK ÜYELERİ

There are no translations available.

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI AKREDİTASYON KOMİTESİ (VAK) ÜYELERİ 

 

ADI SOYADI

 

KURUMU

 

1

Prof.Dr. H. Hakan BOZKURT

Başkan

İstanbul Üni. Vet.Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD

Öğretim Üyesi

2

Prof.Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL

Başkan Yardımcısı

Adnan Menderes Üni. Vet.Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

Öğretim Üyesi

3

Prof.Dr. Ulvi Reha FİDANCI

Üye

Ankara Üni. Vet.Fak. Biyokimya AD

Öğretim Üyesi

4

Prof.Dr.Mustafa ARICAN

Üye

Selçuk Üni. Vet.Fak. Cerrahi AD

Öğretim Üyesi

5

Prof Dr.Ayşegül EYİGÖR

Üye

Uludağ Üni. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Öğretim Üyesi

6

Prof Dr. Göknur TERZİ GÜLEL

Üye

Ondokuz Mayıs Üni. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Öğretim Üyesi

7

Dr. Özhan TÜRKYILMAZ

Üye

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi

8

Prof.Dr. Ender YARSAN

Üye

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Öğretim Üyesi/Birlik Temsilcisi

9

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

Üye

Veteriner Hekimler Derneği

Öğretim Üyesi/Veteriner Hekimler Derneği Temsilcisi

10

Gizem ARALAN

Üye

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği

Sektör Temsilcisi

11

Sırrı ÖZTÜRK

Üye

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

Sektör Temsilcisi

12 Dr.Elif Cemre HAZIROĞLU Üye Serbest Hukukçu
13 İlayda PAZARBAŞILAR Üye Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezun-Öğrenci