DUYURULAR

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

VAK ÜYELERİ

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI AKREDİTASYON KOMİTESİ (VAK) ÜYELERİ 

 

ADI SOYADI

 

KURUMU

 

1

Prof.Dr. H. Hakan BOZKURT

Başkan

İstanbul Üni. Vet.Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD

Öğretim Üyesi

2

Prof.Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL

Başkan Yardımcısı

Adnan Menderes Üni. Vet.Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

Öğretim Üyesi

3

Prof.Dr. Ulvi Reha FİDANCI

Üye

Ankara Üni. Vet.Fak. Biyokimya AD

Öğretim Üyesi

4

Prof.Dr.Mustafa ARICAN

Üye

Selçuk Üni. Vet.Fak. Cerrahi AD

Öğretim Üyesi

5

Prof Dr.Ayşegül EYİGÖR

Üye

Uludağ Üni. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Öğretim Üyesi

6

Prof Dr. Göknur TERZİ GÜLEL

Üye

Ondokuz Mayıs Üni. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Öğretim Üyesi

7

Dr. Özhan TÜRKYILMAZ

Üye

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi

8

Prof.Dr. Ender YARSAN

Üye

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Öğretim Üyesi/Birlik Temsilcisi

9

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER

Üye

Veteriner Hekimler Derneği

Öğretim Üyesi/Veteriner Hekimler Derneği Temsilcisi

10

Gizem ARALAN

Üye

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği

Sektör Temsilcisi

11

Sırrı ÖZTÜRK

Üye

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

Sektör Temsilcisi

12 Dr.Elif Cemre HAZIROĞLU Üye Serbest Hukukçu
13 İlayda PAZARBAŞILAR Üye Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezun-Öğrenci