DUYURULAR

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) ÜYE LİSTESİ

 

S.NO

ADI SOYADI

GÖREV YERİ/İŞİ

1

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Ankara Üniversitesi

2

Prof .Dr. Halil GÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

3

Prof .Dr. Şahin ASLAN

Kafkas Üniversitesi

4

Prof .Dr. Ertuğrul ELMA

Kırıkkale Üniversitesi

5

Prof .Dr. Şinasi UMUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

6

Prof .Dr. Oğuz SARIMEHMETOĞLU

Ankara Üniversitesi

7

Prof.Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU

Ankara Üniversitesi

8

Doç. Dr. Yılmaz ARAL

Ankara Üniversitesi

9

Prof.Dr. İrfan EROL

Ankara Üniversitesi

10

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Cumhuriyet Üniversitesi

11

Prof.Dr. Murat FINDIK

19 Mayıs Üniversitesi

12

Prof.Dr. Sami ÖZCAN

Kafkas Üniversitesi

13

BEYPİ(Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Tarım A.Ş.)

Özel Sektör

14

Mehmet Cengiz ÖZKAN

Özel Sektör

15

Prof.Dr. Mehmet AKAN

Ankara Üniversitesi

16

Prof.Dr. Fuat ODABAŞIOĞLU

Mustafa Kemal Üniversitesi

17

Dr.Can DEMİR

Özel Sektör

18

Gökhan ŞİMŞEK

Özel Sektör

19

Prof.Dr. Osman KUTSAL

Ankara Üniversitesi

20

Prof.Dr. Kemal AK

İstanbul Üniversitesi

21

Prof.Dr. Hasan Hakan BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

22

Prof.Dr. Özge Özgen ARUN

İstanbul Üniversitesi

23

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Uludağ Üniversitesi

24

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

25

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

26

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

27

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

28

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi

29

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

30

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

31

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

32

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

33

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kırıkkale Üniversitesi

34

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

35

Veteriner Hekimler Derneği

Dernek

36

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kafkas Üniversitesi

37

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

38

Doç.Dr. Okan EKİM

Ankara Üniversitesi

39

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK

Ankara Üniversitesi

40

Doç.Dr. Görkem KISMALI

Ankara Üniversitesi

41

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

42

Prof.Dr. Alper YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

43

Prof.Dr. Ferda BELGE

Adnan Menderes Üniversitesi

44

Prof.Dr. Şeref İNAL

Selçuk Üniversitesi

45

Prof.Dr. Ali AYDIN

İstanbul Üniversitesi

46

Dr. Haluk ÖMER

Veteriner Hekim

47

Prof.Dr. Şükrü KIRKAN

Adnan Menderes Üniversitesi

48

Vet.Hek. Elif ÇAPAR

Veteriner Hekim

49

Prof.Dr. Yalçın DEVECİOĞLU

İstanbul Üniversitesi

50

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

İstanbul Üniversitesi

51

Vet. Hek. Dr. Erdal İLGÜ

Veteriner Hekim

52

Vet.Hek. Erkut GÖREN

Veteriner Hekim

53

Vet.Hek. Tolga TÜMBAL

Veteriner Hekim

54

Prof.Dr. Hatice ERÖKSÜZ

Fırat Üniversitesi

55

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CİHAN

Uludağ Üniversitesi

56

Yrd.Doç.Dr. Artun YIBAR

Uludağ Üniversitesi

57

Prof.Dr. Mehmet ELMALI

Mustafa Kemal Üniversitesi

58

Prof.Dr. R. Merih HAZIROĞLU

Ankara Üniversitesi

59

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

Ankara Üniversitesi

60

Dr. Nigar YERLİKAYA

Ankara Üniversitesi

61

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Selçuk Üniversitesi

62

Prof.Dr. M. Kemal KÜÇÜKERSAN

Ankara Üniversitesi

63

Prof.Dr. Hasan EREN

Adnan Menderes Üniversitesi

64

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

65

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası

Meslek Odası

66

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

67

Gizem ARALAN

Veteriner Hekim

68

Prof.Dr.Hüseyin YILDIZ

Uludağ Üniversitesi

69

Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yozgat Bozok Üniversitesi