ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 
There are no translations available.

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 
There are no translations available.

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 
There are no translations available.

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

KURUCU ÜYELER

There are no translations available.

S.NO ADI SOYADI GÖREV YERİ
1 Prof.Dr.Rıfkı HAZIROĞLU Ankara Üniversitesi
2 Prof.Dr.Pembe Sema TEMİZER OZAN  Fırat Üniversitesi
3 Prof .Dr.Halil GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi
4 Prof.Dr.Mehmet Mustafa OĞAN Uludağ Üniversitesi
5 Prof.Dr.Hüdaverdi ERER Selçuk Üniversitesi
6 Prof.Dr.Mustafa Serdar DEĞER 100.Yıl Üniversitesi
7 Prof .Dr.Şahin ASLAN Kafkas Üniversitesi
8 Prof .Dr.Ahmet Gökhan ÖNOL Adnan menderes Üniversitesi
9 Prof .Dr.Ertuğrul ELMA Kırıkkale Üniversitesi
10 Prof .Dr.Hikmet ALTUNAY Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
11 Prof .Dr.Cengiz YALÇIN Dicle Üniversitesi
12 Prof .Dr.Suat ERDOĞAN Mustafa Kemal Üniversitesi
13 Prof .Dr.Nafiz YURTAYDIN Harran Üniversitesi
14 Prof .Dr.Tayfur BEKYÜREK Erciyes Üniversitesi
15 Prof .Dr.Şinasi UMUR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
16 Prof .Dr.Oğuz SARIMEHMETOĞLU Kocatepe Üniversitesi
17 Prof .Dr.Mustafa ATASEVER Atatürk Üniversitesi
18 Prof .Dr.Metin BAYRAKTAR Fırat Üniversitesi