DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

ABK ÜYELERİ

ADAY BELİRLEME KOMİTESİ (ABK) ÜYELERİ

 

ADI SOYADI

 

KURUMU

 

1

Prof.Dr.Ulvi Reha FİDANCI

Başkan

Ankara Üni. Vet.Fak. Biyokimya AD

Öğretim Üyesi/Eski VAK Başkanı

2

Prof.Dr. H.Hakan BOZKURT

Başkan Yardımcısı

İstanbul Üni. Vet.Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD

Öğretim Üyesi/VAK Başkanı

3

Prof.Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL

Üye

Adnan Menderes Üni. Vet.Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

Öğretim Üyesi/VAK Başkan Yardımcısı

4

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Üye

Ankara Üni. Vet.Fak. Patoloji AD

Öğretim Üyesi/Yönetim Kurulu Temsilcisi