ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 
There are no translations available.

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 
There are no translations available.

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 
There are no translations available.

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

ÖLÇÜTLER KOMİTESİ ÜYELERİ

There are no translations available.

 ÖLÇÜTLER KOMİTESİ ÜYELERİ

 

ADI SOYADI

 

KURUMU

 

1

Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY

Başkan

Ondokuz Mayıs Üni. Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD

Öğretim Üyesi/Yönetim Kurulu Üyesi

2

Prof.Dr. Mustafa ARICAN

Üye

Selçuk Üni. Vet. Fak. Cerrahi AD

Öğretim Üyesi/VAK Temsilcisi

3

Prof. Dr. Ender YARSAN

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Farmakoloji AD

Öğretim Üyesi/TVHB Temsilcisi

4

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Üye

Uludağ Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları AD

Öğretim Üyesi

5

Prof. Dr. Kemal AK

Üye

İstanbul Üni. Vet. Fak. Suni Tohumlama AD

Öğretim Üyesi

6

Prof.Dr. Ali AYDIN

Üye

İstanbul Üni. Vet. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Öğretim Üyesi

7

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Cerrahi AD

Öğretim Üyesi