DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ

EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ

S.NO

ADI SOYADI

 

KURUMU

 

1

Prof. Dr. R.Merih HAZIROĞLU

Başkan

Ankara Üni. Vet. Fak. Anatomi AD

 Öğretim Üyesi

2

Prof.Dr.Halil GÜNEŞ

Üye

İstanbul Üni. Vet. Fak. Zootekni AD

 Öğretim Üyesi

3

Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

Üye

Uludağ Üni. Vet. Fak. Viroloji AD

 Öğretim Üyesi

4

Doç.Dr. Yılmaz ARAL

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

 Öğretim Üyesi

5

Doç.Dr. Görkem KISMALI

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Biyokimya AD

 Öğretim Üyesi

6

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Üye

Ankara Üni.Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD

 Öğretim Üyesi

7

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Genetik AD

 Öğretim Üyesi

8

Yrd.Doç.Dr. Okan EKİM

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Anatomi AD

 Öğretim Üyesi

9

Dr.Nigar YERLİKAYA

Üye

Ankara Üni. Vet. Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD

 Öğretim Elemanı