ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 
There are no translations available.

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 
There are no translations available.

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 
There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

Değerlendirici Listesi

There are no translations available.

 

Değerlendirici Listesi

 (07 Temmuz 2019 – 07 Temmuz 2021)

 

ADI SOYADI

KURUMU

TEMEL BİLİMLER

1.       

Prof.Dr. Ayşe Arzu YİĞİT

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Fizyoloji AD.

2.       

Prof.Dr. Murat KABAK

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Anatomi AD.

3.       

Prof.Dr. Hakan ÖNER

Mehmet Akif Ersoy Üni. Veteriner Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD.

4.       

Prof.Dr. Asuman ÖZEN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD.

5.       

Doç.Dr. Mert PEKCAN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD.

6.       

Doç. Dr. Görkem KISMALI

Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD.

7.       

Doç.Dr. Okan EKİM

Ankara Üni. Veteriner Fak. Anatomi AD.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

8.       

Prof.Dr. Soner ALTUN

Uludağ Üni. Veteriner Su Ürünleri Hastalıkları AD.

9.       

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ

Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD.

10.   

Doç.Dr. Yonca Betil KABAK

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Patoloji AD.

11.   

Doç.Dr. Ertan Emek ONUK

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Su Ürünleri Hastalıkları AD

12.   

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD.

13.   

Doç.Dr. Ali Tümay GÜRLER

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Patoloji AD.

GIDA

14.   

Prof.Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU

Ankara Üni. Veteriner Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD.

15.   

Prof.Dr. Naim Deniz AYAZ

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD.

16.   

Prof.Dr.Ziya Gökalp CEYLAN

Atatürk Üni. Veteriner Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD.

17.   

Prof.Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU

İstanbul Cerrahpaşa Üni. Veteriner Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi A.D.

18.   

Doç.Dr. Şebnem PAMUK

Afyon Kocatepe Üni. Veteriner Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD.

19.

Dr.Öğr.Üy. Ulaş ACARÖZ

Afyon Kocatepe Üni. Veteriner Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD.

KLİNİK BİLİMLER

20.   

Prof.Dr. İbrahim DEMİRKAN

Afyon Kocatepe Üni. Veteriner Fak. Cerrahi AD.

21.   

Prof.Dr. Ergun AKÇAY

Ankara Üni. Veteriner Fak. Dölerme ve Suni Tohumlama AD.

22.   

Prof.Dr. Mehmet Çağrı KARAKUM

Mehmet Akif Ersoy Üni. Veteriner Fak. İç Hastalıkları AD.

23.   

Prof.Dr. Fatma Alev AKDOĞAN KAYMAZ

İstanbul Cerrahpaşa Üni. Veteriner Fak. İç Hastalıkları AD.

24.   

Doç.Dr. Mehmet CENGİZ

Atatürk Üni. Veteriner Fak. Doğum ve Jinekoloji AD.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

25.   

Prof.Dr. Yılmaz ARAL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

26.   

Prof.Dr. Cavit ARSLAN

Selçuk Üni. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD.

27.   

Prof.Dr. Süleyman ÇİLEK

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Zootekni AD.

28.

Doç.Dr. Akın YAKAN

Erciyes Üni. Veteriner Fak. Zootekni AD.

29.

Doç.Dr. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU

Mehmet Akif Ersoy Üni. Veteriner Fak. Zootekni AD.

30.

Doç.Dr. Aytaç AKÇAY

Erciyes Üni. Veteriner Fak. Biyometri AD.

31.   

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Genetik A.D

ÜNİVERSİTE DIŞI

32.   

Vet.Hek. Efrahim RENÇBER

Serbest Klinik (eLAZIĞ)

33.   

Dr. Levent UĞURLU

Serbest Klinik (Ankara)

34.

Vet. Hek. Serkan KOYUNCU

Serbest Klinik (Ankara)

35.

Vet.Hek. Safa GÜR

Serbest Klinik (Ankara)

36.

Vet.Hek. Tarık AKAN

Serbest Klinik (İstanbul)

37.

Vet.Hek. Dilruba BAŞBUĞ

Serbest Klinik (Ankara)

38.

Vet.Hek. Berke Ata MENTEŞ

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

39.

Vet.Hek. Oya Burçin DEMİRTAŞ

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

40.

Vet.Hek. Kumsal DÜZGÜN

Veteriner Lisansüstü Öğrenci