ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 
There are no translations available.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 
There are no translations available.

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 
There are no translations available.

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 
There are no translations available.

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

Değerlendirici Listesi

There are no translations available.

(07 Mayıs 2017 – 07 Mayıs 2019)

 

ADI SOYADI

KURUMU

TEMEL BİLİMLER

1.       

Prof.Dr.Alparslan Kadir DEVRİM

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD

2.       

Doç.Dr.Mert PEKCAN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD.

3.       

Doç. Dr. Görkem KISMALI

Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya A.D.

4.       

Doç.Dr. Okan EKİM

Ankara Üni. Veteriner Fak. Anatomi AD

5.       

Doç.Dr. Aykut Göktürk ÜNER

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Fizyoloji AD

6.       

Yrd.Doç.Dr. Duygu MUTLUAY

Mehmet Akif Ersoy Üni. Veteriner Fak. Histoloji-Embriyoloji AD

7.       

Dr. Nigar YERLİKAYA

Ankara Üni. Veteriner Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

8.       

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.

9.       

Prof.Dr.Murat YILDIRIM

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD

10.   

Prof.Dr.Tolga GÜVENÇ

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Patoloji AD

11.   

Prof.Dr.Oğuz KUL

Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Patoloji AD

12.   

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji A.D

13.   

Yrd.Doç.Dr.Uğur PARIN

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD

14.   

Dr. Gözde YÜCEL TENEKECİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.

15.   

Araş.Gör. Selin COŞKAN TUNÇ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.

GIDA

16.   

Yrd.Doç.Dr.Sadık BÜYÜKYÖRÜK

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

KLİNİK BİLİMLER

17.   

Prof.Dr.Muhterem AYDIN

Fırat Üni. Veteriner Fak. Doğum ve Jinekoloji AD.

18.   

Prof.Dr.Ergun AKÇAY

Ankara Üni. Veteriner Fak. Dölerme ve Suni Tohumlama AD.

19.   

Doç.Dr.Halit KANCA

Ankara Üni. Veteriner Fak. Doğum ve Jinekoloji AD

20.   

Doç.Dr.Cumali ÖZKAN

Yüzüncü Yıl Üni. Veteriner Fak. İç Hastalıkları AD

21.   

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Cerrahi AD

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

22.   

Doç.Dr.Zehra SELÇUK           

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

23.   

Doç.Dr.Filiz AKDAĞ

Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak. Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

24.   

Doç.Dr.Yılmaz ARAL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

25.   

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

Ankara Üni. Veteriner Fak. Genetik A.D

ÜNİVERSİTE DIŞI

26.   

Dr. Gülay ERTÜRK

Serbest Klinik (Ankara)

27.   

Vet.Hek. Elif Arzu DEDEKARGINOĞLU

Serbest Klinik (Ankara)

28.   

Vet. Hek. Ahmet BAYDIN

Serbest Klinik (Ankara)

29.   

Vet.Hek. Barışhan DOĞAN

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

30.   

Vet.Hek. Muhammet ARSLAN

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

31.   

Vet.Hek. Emine Kübra BİLİR

Veteriner Lisansüstü Öğrenci

       

 

 

* Bu listede bilgileri yer alan kişiler; 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan VEDEK Değerlendirici Eğitimi Sertifika Programını başarıyla tamamlamış, 07 Mayıs 2019 tarihine kadar VEDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerinde görev yapma hakkı kazanmışlardır.