DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

           25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirici Eğitimi ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre, eğitim seminerleri ile aynı tarihe denk geldiği ve gelen yoğun istek üzerine değerlendirici eğitimi 29-30 HAZİRAN 2024 tarihine ertelenmiştir.

 

Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla...

                                                                                                                                                 Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

                                                                                                                                                    Yönetim Kurulu Başkanı