DUYURULAR

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

     Tüzük Yönetmelik Yönergeler 24.07.2017 

VEDEK-TÜZÜK 21.07.17

VEDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ 21.07.17

VEDEK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 21.07.17

VEDEK ADAY BELİRLEME KOMİTESİ YÖNERGESİ 21.07.17

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENME USULLERİ YÖNERGESİ 21.07.17

VEDEK KALİTE SÜREÇLERİ YÖNERGESİ 21.07.17

EĞİTİM KOMİTESİ YÖNERGESİ 21.07.17

VEDEK ARŞİV YÖNERGESİ 21.07.17

 Temel Belirleyiciler AnaGöstergeler Sözleşmeler Tablolar Formlar 24.07.2017 

  VEDEK ANA GÖSTERGELER 21.07.17  GİZLİLİK BİLDİRİM FORMU 21.07.17
 
 VEDEK TEMEL STANDARTLAR 21.07.17  Kursiyerler için DEĞERLENDİRME ANKETİ 21.07.17
 
VEDEK Dernek ve Kurum Arası Sözleşme Metni 21.07.17  VEDEK ÜYELERİ E-MAİL ADRESLERİ
 
 VEDEK Öz Değerlendirme Raporu Formatı  21.07.17
 
 Akreditasyon Çalışması Tablolar 18.03.2014
 
 VEDEK Akreditasyon Başvuru Dilekçesi Örneği 21.07.17
 
 Öz Değerlendirme Raporunun Muhatabı Olan Birimlerin Belirlenmesi 18.03.2014
 
 GERÇEK KİŞİLER ÜYELİK BAŞVURU FORMU 21.07.17
 
 DEĞERLENDİRİLECEK KURUMLAR İÇİN FAALİYET PLANI- ESKİ 16.03.2015
 
 TÜZEL KİŞİLER TEMSİLCİ BİLGİ FORMU 21.07.17
 
 DEĞERLENDİRME TAKIMI İÇİN FAALİYET PLANI- ESKİ 16.03.2015
 
 RAPOR A ve RAPOR B Formatı 21.07.17
 
 VEDEK Mevzuat Değişiklikleri Önerileri
 Program Degerlendiricisi Raporu Formatı 21.07.17
 
  ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYAN FORMU 21.07.17
 Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu 21.07.17
 
  AKREDİTASYON İŞ AKIŞ ŞEMASI 21.07.17
 İÇ DENETİM PERFORMANS KRİTERLERİ FORMU 21.07.17
 
  DEĞERLENDİRME TAKIMI İÇİN BİLGİ DOKÜMANI 21.07.17
 Akredite Kurumlar için Ara Rapor Formatı 21.07.17
 
  DEĞERLENDİRİLECEK KURUMLAR İÇİN BİLGİ DOKÜMANI 21.07.17

 Komite Değerlendirici ve Üye Listesi 08.02.2017

YÖNETİM VE DENETİM KURULU 2016 Değerlendiricilerin Tüm Bilgileri
TÜM KOMİTE ÜYELERİ 2017 Taslak denetleme listesi
DEĞERLENDİRİCİ LİSTESİ 2017-2019 VAK İletişim Bilgileri
VEDEK ÜYE LİSTESİ 21.11.2016 VEDEK Organizasyon Yapısı
DEĞERLENDİRİCİ LİSTESİ 2015-2017 Yedek Değerlendiriciler (Taslak)

ESKİ KOMİTELER

VAK ÜYELERİ 01.01.2015 EGITIM KOMITESI UYELERI 01.01.2015
ABK ÜYELERİ 01.01.2015 İÇ KALİTE GÜV. KOMITESI UYELERI 01.01.2015
ÖLÇÜTLER KOMITESI UYELERI 01.01.2015  

 

EĞİTİM SUNUMLARI

 

Ulusal Akreditasyonda Ana Göstergeler Sunumu İçin Tıklayınız

VEDEK Temel Standartlar ve ÖDR Sunumu İçin Tıklayınız