DUYURULAR

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Aralık 2016 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

  


    6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirici Eğitimi'ne ilişkin davetiye ve program aşağıdadır. İlgilenenlerin 15 Nisan 2017 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.


Sevgi ve Saygılarımla


Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.

Katılım Ücreti:
150 TL (Öğretim Üyesi)
100 TL (Öğrenci)

Banka Hesap Numarası Bilgileri :
IBAN        : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

T.İş Bankası Ankara Dışkapı Şubesi

Şube Kodu: 4206

Hesap No  :1186470

Otelde kalmak isteyenler için oda fiyatları (Kahvaltı + KDV Dahil); Birkişilik oda 160.-TL, İki kişilik oda 210.-TL, üç kişilik oda 260.-TL. dır.

 

 


 

VEDEK EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMA PROGRAMI

BERA OTEL 6-7 MAYIS 2017, ANKARA

VEDEK EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMA PROGRAMI

6-7 MAYIS 2017 / BERA OTEL - ANKARA

GÜN

SÜRE

KONU BAŞLIĞI

SUNUCU

05.05.2017

Şehre ulaşma, otele yerleşme, değerlendirme takımı adayları ve eğiticilerin tanışması

06.05.2017

09.00 – 09.30

Programa Kayıt

 

09.30 – 09.40

Açılış Konuşması

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

09.40 - 10.10

VEDEK’in Amacı, Görev ve Sorumlulukları / Dernek Mevzuatı

Yrd.Doç.Dr. Okan EKİM

10.10 - 10.40

Akreditasyon Başvuru Süreci / Ulusal Akreditasyonda Ana Göstergeler

Dr. Nigar YERLİKAYA

10.40 - 11.00

Kahve arası

 

11.00 – 11.30

Akreditasyona İlişkin Temel Standartlar

Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Değerlendiricilerin ÖDR’yi Değerlendirmesindeki Önemli Noktalar

Doç.Dr. Görkem KISMALI

11.30 – 12.00

Soru-Cevap Tartışma Bölümü

 

12.00 - 13.00

Öğle yemeği

 

13.00 - 13.30

Ziyaret programı, Fakülte ve değerlendiricilerin karşılıklı hazırlıkları, Değerlendirici görev tanımları

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

13.30- 14.00

Değerlendiriciler için değerlendirme formları ve değerlendirme raporlarının hazırlanması

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

14.00 -14.20

Kahve arası

 

14.20 - 15.00

Akreditasyon Ziyareti Sırasında Karşılaşılabilecek Sorunlar / Gizlilik ve Etik İlkeleri

Yrd.Doç.Dr. Okan EKİM

15.00 – 15.30

1. Değerlendirme öncesi ön hazırlık ve ön değerlendirme

2. Denetim ekibi oluşturma ve ayrıntılı denetim programının hazırlanması

3. Denetim kontrol listeleri kullanımı

4. Saha denetim teknikleri

5. Uygunsuzluk belirleme ve zor durumlarla mücadele

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

15.30 – 16.30

Soru-Cevap Tartışma Bölümü

 

07.05.2017

10.00 – 11.00

Sertifikasyon Sınavı

 

11.00 – 11.30

Kapanış Konuşması / Dilek ve Temenniler

 

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

ÜYELİĞE DAVET

 


VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

 

Sayı:06-097-146/7                                                                                                      31/12/2010              

                                      ……………………………………………..

                                      ……………………………………………..

 

        Yüksek Öğretim Kurulu’nun, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği kapsamında:

Dernek Tüzüğü

 

MADDE 1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “ Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” dir Derneğin kısa adı “VEDEK” tir ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

VEDEK Çalışma Yönetmeliği

MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, “Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)” Tüzüğü’nün 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Amacı, VEDEK’in Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi (VAK) ile VEDEK organı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemektir.

Bu yönetmelik, derneğin işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.