DUYURULAR

 VEDEK değerlendirme takımları; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Ankara Üni. Veteriner Fak., İstanbul Üni. Veteriner Fak., Uludağ Üni. Veteriner Fak. ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fak.'nin değerlendirme ziyaretlerini 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

                                              

 

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 22.04.2016 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda aidatlarda değişiklik yapılmamış, daha önceden olduğu gibi üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması ve üye aidatının yıllık olarak toplanması kararlaştırılmıştır.

            Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu

 


 

Derneğimiz bünyesinde görev yapan 5 farklı komitenin üyelerine 11 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ayrıca Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon (VAK) Komitesi de olağan toplantısını yine aynı tarihte gerçekleştirdi.


 

 VEDEK değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiriciler 11-13 Şubat 2015 tarihleri arasında derneğimiz Eğitim Komitesi ve Eğiticileri tarafından "VEDEK Değerlendirici Eğitimi"ne alındı. Eğitim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapıldı.

 


 

 Derneğimiz olağan genel kurulu 14 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirildi.


 

 

ÜYELİĞE DAVET

 


VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

 

Sayı:06-097-146/7                                                                                                      31/12/2010              

                                      ……………………………………………..

                                      ……………………………………………..

 

        Yüksek Öğretim Kurulu’nun, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği kapsamında:

Dernek Tüzüğü

 

MADDE 1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “ Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” dir Derneğin kısa adı “VEDEK” tir ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

VEDEK Çalışma Yönetmeliği

MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, “Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)” Tüzüğü’nün 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Amacı, VEDEK’in Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi (VAK) ile VEDEK organı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemektir.

Bu yönetmelik, derneğin işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.