DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Yönetim Kurulu Başkanı               : Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU (Ankara Üni. Veteriner Fak.)

Yönetim Kurulu Başkan Yard.        : Prof.Dr. Halil GÜNEŞ (İstanbul Üni. Veteriner Fak)

Sayman                                      : Prof.Dr. Engin KENNERMAN (Uludağ Üni. Veteriner Fak.)

Genel Sekreter                             : Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY (Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak.)

Serbest Üye                                : Prof.Dr. Hasan EREN (Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak.)

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

 

Prof.Dr. Ahmet GÜNER (Selçuk Üni. Veteriner Fak.)

Prof. Dr. Osman KUTSAL (Ankara Üni. Veteriner Fak.)

Prof.Dr. Gülsün PAZVANT (İstanbul Üni. Veteriner Fak.)