DEVELOPMENT COMMITTEE MEMBERS
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUMU
1 Prof. Dr. M.Müfit KAHRAMAN Başkan Uludağ Üni.Vet. Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi
2 Prof Dr.Ebru YALÇIN Üye Uludağ Üni. Vet.Fak. İç Hastalıklar AD Öğretim Üyesi
3 Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM Üye Erciyes Üni. Vet. Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD Öğretim Üyesi
4 Doç.Dr. KOZET AVANUS  Üye İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Zootekni AD  Öğretim Üyesi
5 Doç.Dr.Ahmet AKKOÇ Üye Uludağ Üni.Vet. Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi