LINKS
YÖK  Yükseköğretim Kurulu, Türkiye
YÖDEK  Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, Türkiye
Yükseköğretim Kalite Kurulu Birimi
MYK / Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Daire Başkanlığı
KalDer  Türkiye Kalite Derneği, Türkiye
EAEVE / AEEV  European Association of Establishments for Veterinary Education
Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire
AVMA  American Veterinary Medical Association
OIE   World Organisation for Animal Health
FVE  Federation of Veterinarians of Europe
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 
TVHB  Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Veteriner Hekimler Derneği
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ
Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Istanbul
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya
Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Urfa
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aydın
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, KKTC
MÜDEK  Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği FEDEK  Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil  ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
MİAK  Mimarlık Akreditasyon Kurulu
EPDAD  Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
HEPDAK  Hemşirelik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
TEBDAD / UTEAK  Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği