ÜYELİĞE DAVET

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

 

Sayı:06-097-146/7                                                                                                      .. / .. / ....              

                                      ……………………………………………..

                                      ……………………………………………..

 

        Yüksek Öğretim Kurulu’nun, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği kapsamında:

 

 

 

        Ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde; veteriner hekimliği akademik eğitim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirme, akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak; Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi amacıyla ve bu amacını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerde bulunmak üzere; Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği unvanıyla bir dernek kurulmuştur.

 

            Derneğimize gerçek kişilerin yanında; amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle VEDEK’in amaçlarını destekleyecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri; üye olabilirler.

 

        Derneğimize gerçek kişiler üyeliğinde ...-TL giriş ödentisi alınmakta olup yıllık üyelik aidatı ...-TL.dır.
 

 

        Derneğimize tüzel kişiler üyeliğinde ...-TL giriş ödentisi alınmakta olup yıllık üyelik aidatı ...-TL.dır.
 

        Sizleri de derneğimizin amaçlarına katkıda bulunmak üzere bizleri onurlandırarak derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

 

        Saygılarımızla.

 

                                                                                                        Prof.Dr.Rıfkı HAZIROĞLU

                                                                                                         Yönetim Kurulu Başkanı