Vedek Başkanı Prof.Dr. Halil Güneş, Eğiticiler Prof.Dr Yılmaz Aral, Prof.Dr. Çağdaş Oto, Prof.Dr. Görkem Kısmalı, Prof.Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, Doç.Dr. Bengi Çınar Kul, Doç.Dr. Nigar Yerlika Topsakal ile çeşitli fakültelerden akademisyen, öğrenci ve serbest veteriner hekimler katılım sağladı. Yoğun ve verimli bir eğitim gerçekleştirdi.


Read More

YÖKAK
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
2023 YILI FAALİYETLERİ İZLEME TOPLANTISI 
27 HAZİRAN 2024, Perşembe günü gerçekleştirildi.

 


Read More

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Değerlendirici Eğitimi

29-30 HAZİRAN 2024 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesisleri, 34367 Şişli/İstanbul yapılacaktır. (www.itusosyaltesisleri.com)

29 HAZİRAN 2024 SAAT 09.00 başlayacak olan eğitim için İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesislerinde konaklamak isteyen katılımcıların VEDEK değerlendirici eğitimine katılacaklarını belirterek Rezervasyonlarını https://itusosyaltesisleri.com/otel-rezervasyon/ sitesi üzerinden yaptırmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla.


Read More

Sayın Üyelerimiz,

  2024 yılı için gerçek kişi (bireysel) üyelerden 1.000,00-TL giriş ödentisi, 500,00-TL yıllık aidat; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 20.000,00-TL giriş ödentisi, 15.000,00-TL, Sivil Toplum Kuruluşu üyelerden 10.000.00-TL giriş ödentisi, 7.500,00-TL yıllık aidat 06.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda genel kurul tarafından oybirliği ile onaylanmıştır.

         Saygılarımızla...

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 


Read More

           25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirici Eğitimi ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre, eğitim seminerleri ile aynı tarihe denk geldiği ve gelen yoğun istek üzerine değerlendirici eğitimi 29-30 HAZİRAN 2024 tarihine ertelenmiştir.

 

Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla...

                                                                                                                                                 Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

                                                                                                                                                    Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                              


Read More

 

Sayı:2024/06                                                                                                                                                                                       07/05/2024

Konu: Değerlendirici Eğitimi

 

 

 

Değerlendirici Eğitimi Duyurusu


           25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirici Eğitimine aşağıda belirttiğimiz kriterlerde kurumunuz Öğretim üyelerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin eğitim ve iletişim bilgilerinin vedek@vedek.org.tr adresine 20 MAYIS 2024 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

      Saygılarımla...                                                            

                                                                                                                                           


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için öncelikli olarak Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bölümü, Gıda Hijyeni ve Teknoloji Bölümü, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü öğretim üyeleri, lisans 4. Sınıf öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplamda 7 kişi başvurması rica olunur.

 

 


Read More

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

 

 

 

Sayı:2024/01                                                                                                                     01/04/2024

Konu: Olağan Genel Kurul

 

 

Değerli Üyelerimiz

 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği’nin 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddeleri ile 29 NİSAN 2024 Günü saat 14.00’de dernek yerleşim yerinde (Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok 62/11 Kızılay Ankara), yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 06 MAYIS 2024 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 28 MART 2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararıyla verilmiştir. Alınacak ve uygulanacak kararların daha adil, sağlıklı, her üyenin görüşleri, önerileri ve oylarının sonucunda alınabilmesi için üyelerin yada temsilcilerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

 

                                                                                                        Dernek Yönetim Kurulu

 

 

Gündem

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan heyetinin seçilmesi, Divan heyetine Genel Kurul zabıtlarını imzalama yetkisi verilmesi.
 3. 2022-2023 yılı Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gelir giderlerinin okunması.
 4. 2022-2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması
 5. 2022-2023 yılı Faaliyet Raporunun, gelir giderlerinin ve Denetim Kurulu Raporunun görüşmeye açılması
 6. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası (ayrı ayrı)
 7. 2023-2025 Dönemi için tahmini Bütçenin görüşülmesi, aidatların tesbiti
 8.  Aidat ödemesi yapmayan üyelerin askıya alınması,
 9. Değerlendirici eğitimin yapılması,
 10. Değerlendirme ziyareti veya diğer işler için fakültelere görevli gideceklere ödenecek harcırahların belirlenmesi
 11. Akreditasyon ücretlerinin belilenmesi,
 12. Dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin ve Yedeklerinin seçimi
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış

 

 


Read More
VEDEK Değerlendirici Eğitimi Sertifika Programı 25-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara'da Yapılacaktır.
Read More

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nca 19.12.2022 tarihinden itibaren,  Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (VEDEK) Türkiye'deki Veteriner Eğitim Kurumlarını Ulusal Akreditasyon Süreçleri kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu namına tescil yetkisi 2 yıl süreyle uzatılmıştır.


Read More

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 25-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla
Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu
VEDEK Yön.Kur. Başkanı

Read More