VAK MEMBERS
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUMU
1 Prof.Dr. Fatma Seda ERGENEKON Başkan Ankara Üni.Vet.Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD  Öğretim Üyesi
2 Prof.Dr.Mustafa ARICAN Başkan Yardımcısı Selçuk Üniv Vet.Fak. Cerrahi AD Öğretim Üyesi
3 Prof.Dr.Tolga Güvenç Üye Ondokuz Mayıs Üni. Vet.Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi
4 Prof.Dr. Serdal DİKMEN Üye Bursa Uludağ Üni. Vet.Fak. Cerrahi AD Öğretim Üyesi
5 Prof.Dr.Selim SEKKİN Üye Aydın Adnan Menderes Üni. Vet.Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD Öğretim Üyesi
6 Prof Dr.Gülsün PAZVANT Üye İstanbul Üni. Cerrahpaşa Vet.Fak. Anatomi AD Öğretim Üyesi
7 Bayram SERTKAYA Üye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi
8 Prof Dr. Murat FINDIK Üye Türk Veteriner Hekimleri Birliği Birlik Temsilcisi
9 Dr.Gülay ERTÜRK Üye Veteriner Hekimler Derneği Veteriner Hekimler Derneği Temsilcisi
10 Talat AYDIN Üye Tüm Süt,Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricilri Derneği Sektör Temsilcisi
11 Prof.Dr.Ahmet ERGÜN Üye Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Sektör Temsilcisi
12 Dr.Öğr.Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU Üye Serbest Hukukçu
13 Kerem  DABUR  Üye Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi- Viroloji Doktora Öğrencisi Mezun-Öğrenci Temsilcisi