DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ

VEDEK; Ulusal değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak aktif görev almak isteyen değerlendirici adaylarına, değerlendirici havuzunda ihtiyaç duyulması halinde, Eğitim Komitesi’nin koordinatörlüğünde değerlendirme ve akreditasyon sürecine yönelik eğitim vermektedir.

Değerlendirici eğitimleri; değerlendirilecek kurumların koordineli, uyumlu, objektif ve ulusal akreditasyon sürecine uygun değerlendirilebilmesi için son derece bilgilendirici olmakta ve değerlendirme takımının amaca yönelik oluşturulması için büyük önem taşımaktadır. 

VEDEK Yönetim Kurulu, VAK Komitesi ve  Eğitim Komitesi ortak organizasyonu ile sertifikalandırılan VEDEK Eğitmenleri, değerlendirici eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Değerlendirici eğitimleri için belirli bir periyodik süreç olmamasına rağmen, değerlendirici havuzunun genişletilebilmesi amacıyla, planlanan herhangi bir tarihte ve sıklıkta gerçekleştirilebilir.

Bahse konu eğitimden ve Akreditasyondan sürecinden geçen kurumlardan gelen değerlendiriciler sertifikalandırılırlar ve 2 yıl süre ile VEDEK Ulusal akreditasyon sürecinde ihtiyaç duyulduğunda değerlendirici olarak görev yapabilirler. İki yıl sonrasında eğer değerlendirici olarak görevlerine devam etmek istiyorlarsa aynı eğitimi ve güncel eğitim eklemelerini yeniden almakla yükümlüdürler. 

Ayrıca VEDEK Değerlendirici Eğitimleri, İç Kalite Güvenliği Komitesi tarafından da düzenli izlenmekte ve iyileştirmeye yönelik görüş ve öneriler, Eğitim Komitesi’ne bildirilmektedir. Değerlendirici eğitimine katılan kişiler eğitmenleri değerlendirmek için değerlendirici eğitiminde eğitici geri bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.