ORGANİZASYON YAPISI

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU (Ankara Üni. Veteriner Fak.)

Yönetim Kurulu Başkan Yard.  : Prof.Dr. Halil GÜNEŞ (İstanbul Üni. Veteriner Fak)

Sayman : Prof.Dr. Hüseyin YILDIZ (Uludağ Üni. Veteriner Fak.)

Genel Sekreter  : Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY (Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fak.)

Serbest Üye : Prof.Dr. Hasan EREN (Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak.)

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

 

Prof.Dr. Ahmet GÜNER (Selçuk Üni. Veteriner Fak.)

Prof. Dr. Osman KUTSAL (Ankara Üni. Veteriner Fak.)

Prof.Dr. Gülsün PAZVANT (İstanbul Üni. Veteriner Fak.)