MİSYON VİZYON KALİTE

MİSYON

Veteriner hekimliği eğitim kurumlarının (önlisans, lisans ve lisansüstü) eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri, topluma hizmet ve idari hizmetlerini değerlendirerek yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli programlar için içselleştirilmiş bir kalite güvencesi sisteminin oluşmasını sağlamaktır.


VİZYON

VEDEK’in vizyonu; akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Veteriner Hekimliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan ve uluslararası tanınırlığa sahip çalışmalar yapan bir akreditasyon kuruluşu olmaktır.


VEDEK KALİTE POLİTİKASI

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), çalışmalarını sürekli iyileştirme doğrultusunda yürütmeyi temel ilke edinmiştir. Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için VEDEK aşağıdaki temel değerlere bağlı kalacaktır.


Hizmet Odaklılık: Çalışanlar ve değerlendiriciler tüm kurumlarla saygılı ve sevecen bir ilişki kurarak amaç ve hedeflere yönelik kaliteli hizmeti en iyi şekilde aktarır.

Sürekli Öğrenme ve Gelişme: Kendi çalışmalarından ve diğer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenerek, kendi iç süreçlerini ve verdiği hizmetleri sürekli geliştirir.

Değer Yaratma ve Geri Bildirim: Veteriner Hekimliği eğitim ve öğretim kurumlarına, iç ve dış paydaşlarına katma değer yaratacak etkinlikler sunar. Bunlar, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir.

Katılımcılık ve İşbirliği: Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması, katılım ve işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. VEDEK sürdürülebilir bir işbirliği için, paydaşları arasında ortak hedeflerin olması, kaynakların ve bilgilerin paylaşılmasına özen gösterir.

Tarafsızlık ve Etik Davranış: Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çatışması yaratmaktan kaçınarak tarafsızlık çerçevesinde en yüksek düzeyde etik yaklaşımı benimser.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme: Başta program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, toplumu sürekli bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Ulusal ve Uluslararası Standardizasyon: Bu amaçla veteriner hekimliği eğitimi programlarının ulusal ve uluslararası standardizasyonuna katkı sağlar.