KALİTE POLİTİKASI BEYANI

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK); kalite değerlendirme çalışmalarına ve iç kalite yönetimi sürecinin sağlıklı işlemesine büyük önem vermektedir.

Bu kapsamda; Yönetim Kurulu'ndan bağımsız faaliyet gösteren, VAK Komitesi, Genel Kurul ve Denetim Kurulu'na iç kalite süreci hakkında görüş ve önerilerini düzenli aktaran “VEDEK İç Kalite Güvenliği Komitesi” bulunmaktadır.

Fakültelerin değerlendirme süreçlerini takiben, ziyaret edilen kuruma “Ziyaret Sonrası Geri Bildirim” formları gönderilir ve sürecin sağlıklı ve amaca yönelik işleyip işlemediği geri bildirimlerle düzenli takip edilir. Varsa aksaklıklar, güçlü ve zayıf yönler tespit edilip iyileştirmeler için gerekli raporlamalar ve bilgilendirmeler yapılır.

İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi'nin bildirdiği görüş ve öneriler ışığında genel kurul, yönetim kurulu veya diğer komiteler gerekli geri beslemeleri yapar, önlemleri alır, eğitimler gerçekleştirir. Dolayısıyla ulusal değerlendirme sürecinde kalitenin korunması ve arttırılması için faaliyetler sürekli olarak gerçekleştirilir.