ABK ÜYELERİ
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUMU
1 Prof.Dr.Tolga Güvenç Başkan Ondokuz Mayıs Üni. Vet.Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi/VAK Üyesi
2 Prof.Dr.Fatma Seda ERGENEKON Başkan Yardımcısı Ankara Üni.Vet.Fak. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD  Öğretim Üyesi/VAK Başkan 
3 Prof Dr.Ayşegül EYİGÖR Üye  Bursa Uludağ Üni. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD Öğretim Üyesi
4 Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU Üye Ankara Üni. Vet.Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi/Yönetim Kurulu Temsilcisi