ÖLÇÜTLER KOMİTESİ ÜYELERİ
ADI SOYADI GÖREVİ KURUMU
1 Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY Başkan Ondokuz Mayıs Üni. Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD Öğretim Üyesi/Yönetim Kurulu Üyesi
2 Prof.Dr. Ali Reha AĞAOĞLU Üye Mehmet Akif Ersoy Üniv,Vet.Fak. Doğum ve Jinekoloji AD Öğretim Üyesi
3 Prof.Dr. Aytaç AKÇAY Üye Ankara Üniversitesi Vet.Fak. Vet.Fak. Biyoistatistik AD Öğretim Üyesi
4 Prof.Dr.Fatma Seda ERGENEKON Üye / VAK Başkanı Ankara Üni.Vet.Fak. Gıda Hijyeni ve Tekenolojisi AD Öğretim Üyesi
5 Prof.Dr.Murat FINDIK Üye Türk Veteriner Hekimleri Birliği TVHB Temsilcisi
6 Doç.Dr. Aykut GRAM Üye Erciyes Üni. Vet.Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD Öğretim Üyesi
7 Doç.Dr. KOZET AVANUS Üye İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Zootekni AD Öğretim Üyesi