KISACA VEDEK

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), veteriner hekimliği eğitim kurumları ve programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, Yüksek Öğretim Kurulu’nun, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği kapsamında 07.06.2010 tarihinde kurulmuştur.

VEDEK tarafından yapılan yetkilendirme başvurusu sonrasında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine süreli olarak ve faaliyetlerin tekrar değerlendirilmesi koşuluyla “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” verilmiş ve akreditasyon çalışmalarında yetkilendirilmiştir.