DEĞERLENDİRİCİ LİSTESİ
30 MAYIS 2022 - 30 MAYIS 2024
Üniversite Anabilim Dalı Unvan Ad-Soyad
TEMEL BİLİMLER
Adnan Menderes Üniversitesi Biyokimya Ad Prof. Dr. PINAR ALKIM ULUTAŞ
Erciyes Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Ad Doç. Dr. AYKUT GRAM
Selçuk Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ad Doç. Dr. GÖKHAN ASLIM
Uludağ Üniversitesi Anatomi Ad Doç. Dr. İLKER ARICAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ad Prof. Dr. ŞULE SANAL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anatomi Ad Prof. Dr. YASİN DEMİRASLAN
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kafkas Üniversitesi Parazitoloji Ad Prof. Dr. BARIŞ SARI
Uludağ Üniversitesi Parazitoloji Ad Prof. Dr. LEVENT AYDIN
Fırat Üniversitesi Patoloji Ad Prof. Dr.  NECATİ TİMURKAAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Patoloji Ad Prof. Dr.  ÖZLEM ÖZMEN
Adnan Menderes Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ad Prof. Dr. SELİM SEKKİN
Selçuk Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ad Doç. Dr. BURAK DİK
Atatürk Üniversitesi Mikrobiyoloji Ad Doç. Dr. MEHMET CEMAL ADIGÜZEL
Erciyes Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ad Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET YASİN TEKELİ
Harran Üniversitesi Patoloji Ad Dr. Öğr. Üyesi KÜRŞAT FİLİKCİ
Ankara Üniversitesi Patoloji Ad Araş. Gör. OYA BURÇİN DEMİRTAŞ
 KLİNİK BİLİMLER
Uludağ Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Ad Prof. Dr.  ABDÜLKADİR KESKİN 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Ad Prof. Dr.  ALİ REHA AĞAOĞLU
Selçuk Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Ad Prof. Dr.  HÜSEYİN ERDEM
Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları Ad Prof. Dr.  ÖMER KIZIL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cerrahi Ad Dr. Öğr. Üyesi KAMİL SERDAR İNAL
Selçuk Üniversitesi Cerrahi Ad Doc. Dr. Üyesi KURTULUŞ PARLAK
Erciyes Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Ad Dr. Öğr. Üyesi MURAT ABAY
GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Uludağ Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ad Prof. Dr.  SERAN TEMELLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ad Doç. Dr. ALİ GÜCÜKOĞLU
Fırat Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ad Doç. Dr. GÖKHAN KÜRŞAD İNCİLİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ad Doç. Dr. HALİL YALÇIN
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Halk Sağlığı Ad Doç. Dr. SERHAT AL
Kastamonu Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ad Öğr. Gör. YASİN AKKEMİK
 ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
Erciyes Üniversitesi Genetik Ad Prof. Dr. BİLAL AKYÜZ
Uludağ Üniversitesi Hayvan Besleme Ad Prof. Dr.  DERYA YEŞİLBAĞ
Fırat Üniversitesi Zootekni Ad Prof. Dr.  İBRAHİM ŞEKER
Selçuk Üniversitesi Zootekni Ad Prof. Dr.  MUSTAFA GARİP
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni ve Hayvan Besleme Ad Prof. Dr. ZEHRA SELÇUK
Ankara Üniversitesi Biyoistatistik Ad Prof. Dr. AYTAÇ AKÇAY
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Ad Doç. Dr. CUMHUR AKIN
Kafkas Üniversitesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Ad Prof. Dr. EROL AYDIN
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Zootekni Ad Doç. Dr. KOZET AVANUS
 ÜNİVERSİTE DIŞI
Tarım Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Dr. ESİN KELEŞ ARSLAN
Tarım Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Dr. HALİL OZANCAN ARSLAN
Veteriner Hekim ÇAĞLAYAN ÖZEL
Veteriner Hekim HÜSEYİN SOLAK
Lisansüstü Eğitim Öğrencisi KAMİL ALPLER
Lisansüstü Eğitim Öğrencisi KÜBRA ÇETİN
Lisansüstü Eğitim Öğrencisi MİKAİL AKAY
Veteriner Hekim ÖMER FARUK BEKTAŞ
Veteriner Hekim SAADET GÖZDE KORKMAZ
Veteriner Hekim SAİD KAYA
Veteriner Hekim TAŞKIN GÖK
Veteriner Hekim TÜRKAN GÜMÜŞAY