TUTARLILIK KOMİTESİ ÜYELERİ
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUMU
1 Prof.Dr. Tolga GÜVENÇ Başkan Ondokuz Mayıs Üniv Vet.Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi
2 Prof.Dr. Ergun AKÇAY Üye Ankara Üniv. Vet.Fak. Reproduksiyon ve Suni Tohumlama AD Öğretim Üyesi
3 Prof Dr.Ayşegül EYİGÖR Üye Uludağ Üniv. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD Öğretim Üyesi
4 Prof.Dr.Özlem ÖZMEN Üye Mehmet Akif Ersoy Üniv. Vet. Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi
5 Doç.Dr.Halit KANCA Üye Ankara Üniv.Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji AD Öğretim Üyesi