TUTARLILIK KOMİTESİ ÜYELERİ
ADI SOYADI GÖREVİ KURUMU
1 Prof.Dr. Tolga GÜVENÇ Başkan Ondokuz Mayıs Üniv Vet.Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi
2 Prof.Dr. Ayşegül EYİGÖR Üye Uludağ Üni. Vet.Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD Öğretim Üyesi
3 Prof.Dr. Ergun AKÇAY Üye Ankara Üni. Vet.Fak. Reproduksiyon ve Suni Tohumlama AD Öğretim Üyesi
4 Prof.Dr. Halit KANCA Üye Ankara Üni.Vet. Fak. Doğum ve Jinekoloji AD Öğretim Üyesi
5 Prof.Dr. Özlem ÖZMEN Üye Mehmet Akif Ersoy Üni. Vet. Fak. Patoloji AD Öğretim Üyesi